site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NHIỆM VỤ SỐ MỘT CỦA DOANH NGHIỆP
28/06/2015 Tác giả: Trương Ngọc Linh Lượt xem: 2192
(Các bài viết khác của tác giả Trương Ngọc Linh)
Ngày 24 tháng 6 năm 2015, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu các nhà khoa học, trí thức trẻ, các doanh nghiệp tiêu biểu của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về dựHội thảo khoa học: “Kinh tế Môi trường trong tầm nhìn thời đại hướng tới nền Kinh tế Xanh”. Sau đây là bài phát biểu của Tiến sỹ Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam với chủ đề “Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ số một của doanh nghiệp”.
 
Ngày 24 tháng 6 năm 2015, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu các nhà khoa học, trí thức trẻ, các doanh nghiệp tiêu biểu của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam về dựHội thảo khoa học: “Kinh tế Môi trường trong tầm nhìn thời đại hướng tới nền Kinh tế Xanh”. Sau đây là bài phát biểu của Tiến sỹ Trương Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam với chủ đề “Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ số một của doanh nghiệp”.
            “Kính thưa đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan
            Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước
        Kính thưa các vị khách quí, các vị đại biểu về dự Hội thảo khoa học: “Kinh tế Môi trường trong tầm nhìn thời đại hướng tới nền Kinh tế Xanh” ngày hôm nay!
Trước hết, cho phép tôi được đại diện các nhà khoa học, trí thức trẻ và các doanh nghiệp là hội viên tiêu biểu của Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến các vị lãnh đạo, các vị khách quí và toàn thể quý vị đại biểu có mặt hôm nay.
            Kính thưa Hội nghị!
Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân phát huy vai trò tiên phong của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Với hơn 20 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày một lớn mạnh, cótrình độ trí tuệ, năng lực sáng tạo, đáp ứng đượcyêu cầu khoa học kĩ thuật công nghệ và hội nhập kinh tế toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ năm 2011 – 2020 của Đảng đã chỉ rõ: “Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là cấu phần không thể tách rời trong phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp và các khu vực, là nền tảng đảm bảo phát triển bền vững, thực hiện thành công công nghiệp hoá toàn quốc” bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển kinh tế xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.Trên cơ sở chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc thông qua Luật bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tích cực đối với công tác môi trường. Theo đó, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến, dịch vụ khoa học kỹ thuật, thiết bị, sản phẩm thân thiện với môi trường phục vụ yêu cầu cấp thiết, nhằm xử lý, kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản, quyết định, nghị quyết chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam (như Quyết định số 1030/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2009). Cũng theo Quyết định này, Nhà nước sẽ hỗ trợ về vốn, ưu đãi thuế và công nghệ để phát triển ngành công nghiệp môi trường và khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào ngành công nghiệp mũi nhọn này.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhận thức về môi trường ngày càng phát triển, các đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Do vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, hiệu quả sinh thái và năng lượng của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Từ sự nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế của doanh nghiệp gắn chặt với việc bảo vệ môi trường một cách bền vững, thiết nghĩ cần phải áp dụng đồng bộ một số giải pháp sau:
            - Thứ nhất: Hoàn thiện, bổ sung các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hiện nay, nước ta đã tích cực xây dựng hệ thống các văn bản pháp luật khá đẩy đủ liên quan đến môi trường như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Bảo vệ và Phát  triển rừng, Luật Tài nguyên Nước, Luật Đa dạng sinh học, Luật hành chính, Pháp luật Hình sự… Chỉ khi những quy định của pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh thì môi trường tự nhiên mới được bảo vệ một cách tốt nhất.
- Thứ hai: Cộng đồng doanh nghiệp phải nhận thức đúng quyền và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó làm thay đổi hành vi của doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường trên cơ sở đổi mới tư duy, cách làm, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường của doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường.
- Thứ ba: Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, hạn chế nhập khẩu thiết bị công nghệ cũ và lạc hậu làm tổn hại đến môi trường sinh thái. Tổ chức nhiều kênh thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi về tín dụng, đất đai, thuế… khi họ đầu tư công nghệ xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường.
- Thứ tư: Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tài chính để chủ động phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường bền vững, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, đồng thời có kinh phí đầu tư cho việc bảo vệ môi trường. Chú trọng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nhằm áp dụng đúng các quy định của pháp luật môi trường để vận hành, xử lý, phân tích, kiểm tra định kỳ, mức độ đảm bảo tiêu chuẩn môi trường của các sản phẩm và chất thải...
- Thứ năm: Tăng cường hợp tác quan hệ quốc tế để phối hợp hành động và tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia phát triển trên thế giới như Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Nga, Thụy Điển, Singapore… cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, phát triển thị trường dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khâu kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường.
Kính thưa toàn thể Hội nghị!
Trong tiến trình hội nhập, Việt Nam chúng ta luôn là bạn, là đối tác đồng hành, tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì sự phát triển của mỗi dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với chủ trương đó, Việt Nam luôn coi trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời không quên nhiệm vụ cao cả của mình là bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và bền vững… góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ người Việt hôm nay và mai sau.
Một lần nữa kính chúc sức khỏe đồng chí Phó Chủ tịch nước, các vị lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể các quý vị đại biểu! Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn’’. 
 
Một số hình ảnh hội nghị
 
 
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập