site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HỌ TRƯƠNG THANH HÓA
15/06/2021 Tác giả: Trương Kiên Cường Lượt xem: 5542
(Các bài viết khác của tác giả Trương Kiên Cường)
Ngày 17 tháng 05 năm 2015, tại Hội trường A, Nhà khách số 102 Triệu Quốc Đạt, Thành phố Thanh Hóa, Hội đồng Lâm thời họ Trương tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành Lâm thời Hội đồng họ Trương Thanh Hóa mở rộng” để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam về việc tổ chức Đại hội họ Trương Thanh Hóa. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Chấp hành, các ủy viên đại diện cho các tộc Trương ở huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng nhiều doanh nhân tiêu biểu, cán bộ, công chức có tâm huyết với Dòng họ...
Ngày 17 tháng 05 năm 2015, tại Hội trường A, Nhà khách số 102 Triệu Quốc Đạt, Thành phố Thanh Hóa, Hội đồng Lâm thời họ Trương tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức “Hội nghị Ban Chấp hành Lâm thời Hội đồng họ Trương Thanh Hóa mở rộng” để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam về việc tổ chức Đại hội họ Trương Thanh Hóa. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Chấp hành, các ủy viên đại diện cho các tộc Trương ở huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng nhiều doanh nhân tiêu biểu, cán bộ, công chức có tâm huyết với Dòng họ hiện đang sinh sống và công tác tại các cơ quan ban ngành của tỉnh.
          Chủ trì Hội nghị ông Trương Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng lâm thời họ Trương Thanh Hóa đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua, trong đó nêu bật những việc đã làm được và chỉ ra một số nguyên nhân còn tồn tại để khắc phục trong thời gian tới để chuẩn bị các bước tiến tới Đại hội họ Trương Thanh Hóa lần thứ nhất.
1.     Những việc đã làm được:
 - Tham gia tích cực vào các hoạt động của lãnh đạo Hội đồng họ Trương Việt Nam trên nhiều lĩnh vực đối nội, đối ngoại. Dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiên hiền, danh nhân tại đền Thờ cụ Trương Hán Siêu ở Ninh Bình, đền thờ cụ Trương Hống – Trương Hát tại Bắc Ninh, phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Ngãi, Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày mất của cụ Trương Định và trao tượng đồng danh nhân cho hai địa phương nói trên. Trực tiếp tham gia vào việc đi tìm “đất thiêng” tại nhiều tỉnh thành trong cả nước để tiến tới xây dựng nhà thờ họ Trương toàn quốc.
          - Hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Từ khi thành lập ngày 26 tháng 9 năm 2014 đến nay, Ban Chấp hành lâm thời họ Trương Thanh Hóa đã tổ chức dâng hương tại các đền thờ, nhà thờ họ Trương ở các địa phương: đền thờ Trương Lôi – Trương Chiến ở Tĩnh Gia, đền thờ Cá Lập ở Sầm Sơn và các nhà thờ họ ở Nga Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Yên Định, Thiệu Hóa, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước…. Tham dự lễ công nhận di tích lịch sử nhà thờ họ Trương Huy tại xã Hoằng Đông (Hoằng Hóa). Ban Chấp hành đã phối hợp với một số địa phương tổ chức chương trình từ thiện (gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà) cho bà con họ Trương tại các xã, đồng thời làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài cho các cháu sinh viên nghèo vượt khó, thi đỗ đại học, thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác kết nối dòng họ trên 27 huyện, thị, thành phố trong tỉnh đạt 65%.
          2. Những hạn chế, tồn tại:
- Công tác tổ chức nhân sự, xây dựng quy chế hoạt động của lãnh đạo Hội đồng lâm thời chưa hoàn thiện dẫn đến kết quả của việc kết nối chưa cao, chưa xứng tầm với vị thế và mong đợi của các thế hệ người họ Trương trong và ngoài tỉnh. Thanh Hóa là tỉnh có số lượng tộc Trương đông nhất cả nước nhưng đến nay chưa tổ chức được Đại hội họ Trương toàn tỉnh lần thứ nhất trong khi nhiều tỉnh thành phía bắc và miền trung đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp theo Nghị quyết của Hội đồng họ Trương Việt Nam.
          - Về cơ cấu tổ chức nhân sự do các Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời hiện nay đều kiêm nhiệm chức vụ nên quỹ thời gian dành cho việc kết nối dòng họ, tham gia vào công tác thiện nguyện cùng Hội đồng chưa mang tính thường xuyên, liên tục, không chủ động lập kế hoạch thực hiện việc kết nối dòng họ các nhà thờ, các tộc Trương, cộng đồng doanh nhân nên số liệu theo báo cáo về Văn phòng Hội đồng là chưa cao. Các Ban chuyên trách giúp việc cho Hội đồng lâm thời còn làm việc tự phát, chưa xác lập kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng để chủ động làm tốt công tác kết nối. Một trong những nguyên nhân chính là bộ máy nhân sự giúp việc chưa được hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức.
3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành lâm thời:
Hội nghị đã thống nhất bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hội đồng lâm thời:
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền núi
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền biển
- Phó Chủ tịch phụ trách khu vực đồng bằng.
          Đồng thời bầu bổ sung các Trưởng Ban, Phó Ban, Câu lạc bộ doanh nghiệp và Ban cố vấn của Hội đồng lâm thời Họ Trương Thanh Hóa gồm 12 ông/bà tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, thời gian làm việc họ.
Các ban chuyên trách:
+  Ban kiểm tra: gồm 01 Trưởng ban và 05 Phó trưởng ban
+  Ban tài chính: gồm 01 Trưởng ban và 05 Phó trưởng ban
+   Ban khuyến học, khuyến tài: gồm 01 Trưởng ban và 05 Phó trưởng ban
+   Ban truyền thông và đối ngoại: gồm 01 Trưởng ban và 09 Phó trưởng ban
-      Kế hoạch đưa tin bài hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, đài, …)
-      Quản trị website (đăng, chỉnh sửa nội dung hình ảnh và cập nhật tin bài)
-      Công tác đối ngoại (…)
+   CLB Doanh nhân: gồm 01 Chủ tịch và 06 Phó chủ tịch
-      Tập hợp doanh nghiệp doanh nhân họ Trương tại các huyện, thị/TP trên địa bàn toàn tỉnh cùng các thông tin liên hệ
-      Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong dòng họ
-      Vận động xây dựng quỹ tài chính cho dòng họ
+   Văn phòng hội đồng: gồm 01 Chánh văn phòng và 06 Phó chánh văn phòng
Kế hoạc tổ chức đại hội:
Thời gian:  Dự kiến đại hội sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 8 Âm lịch, năm 2015.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.
          4. Phân công nhiệm vụ cụ thể:
- Lãnh đạo hội đồng lâm thời
+   Chủ tịch: Phụ trách chung
+   Phó chủ tịch thường trực
+   Phó chủ tịch phụ trách tài chính
+   Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại
+   Phó chủ tịch phụ trách công tác kết nối dòng họ
+   Phó chủ tịch phụ trách khuyến học, khuyến tài
+   Phó chủ tịch phụ trách doanh nghiệp, doanh nhân
+   Phó chủ tịch phụ trách khu vực các huyện miền núi
+   Phó chủ tịch phụ trách khu vực các huyện miền biển
+   Phó chủ tịch phụ trách khu vực các huyện đồng bằng.
- Ban kiểm tra
- Ban tài chính
- Ban khuyến học, khuyến tài
- Ban truyền thông đối ngoại
- Câu lạc bộ Doanh nhân
- Văn phòng hội đồng
+   Hoàn thiện danh sách Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ban và dòng họ Trương tên toàn tỉnh
+   Chuẩn y các quyết định, văn bản chuẩn bị cho đại hội và báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch trước ngày 10/6/2015.
+   Lịch họp và các thông báo cụ thể về hoạt động của dòng họ
+   Công tác chuẩn bị cho hội nghị và tổ chức đại hội (Hội trường, số lượng khách, phiếu đăng ký thông tin cá nhân, phông chiếu, hoa, tài liệu, ….)
+   Văn phòng sẽ giới thiệu, tuyên bố lý do, nội dung hội nghị, giới thiệu chủ tịch phát biểu chương trình hoạt động của dòng họ.
 Tại Hội nghị, Ban Chấp hành lâm thời họ Trương Thanh Hóa lần thứ nhất đã được các đại biểu nhất trí cao và quyết tâm kết nối dòng tộc họ Trương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Đại hội họ Trương tỉnh Thanh Hóa  sẽ có trên 600 đại biểu đến từ các tộc họ của 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và 300 khách mời tham dự đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.
Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành lâm thời Hội đồng họ Trương Thanh Hóa đã tổ chức tiệc liên hoan mừng các đại biểu trong không khí phấn khởi, vui khỏe và thắm tình dòng tộc.         

                          Tác giả: LS. Trương Kiên Cường

 

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTS
18/10/2015 03:24:02
Cháu chào các bác các chú cô ạ. Cháu là trương văn hoan tộc trương ở hải lộc hậu lộc. Cháu muốn biết mỗi khi liên lạc với hội đồng họ trương thanh hóa hoặc có sự kiện gì của họ thì cháu được phép liên lạc với ban hay phó chủ tịch nào được ạ .
Chức năng này cần phải đăng nhập