site hit counter
HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM
Thanh Hóa: Gặp mặt đại biểu các tộc Trương trên địa bàn tỉnh
07/07/2020 Tác giả: Lượt xem: 931
(Các bài viết khác của tác giả )
Thực hiện Nghị quyết của Chủ tịch Hội đồng họ Trương Việt Nam về việc tổ chức, thành lập Hội đồng họ Trương tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, ngày 3 tháng 11 năm 2013, ông Trương Thanh Tùng - Ủy viên thường trực, Phó Chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân họ Trương Việt Nam đã chủ trì buổi gặp mặt với đại biểu họ Trương tỉnh Thanh Hóa tại Nhà hàng Dạ Lan II – Thành phố Thanh Hóa.
Mở đầu buổi gặp mặt, ông Trương Ngọc Tuấn - Đại diện họ Trương Thanh Hóa đã giới thiệu thành phần tham dự gồm nhiều đại biểu tâm huyết với dòng họ đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.
Ông Trương Thanh Tùng đã báo cáo tóm tắt diễn biến và kết quả Đại hội Đại biểu họ Trương toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2013 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, cũng như dự kiến cơ cấu nhân sự của Ban chấp hành Hội đồng họ Trương tỉnh Thanh Hóa gồm:
 1 Chủ tịch, 6 Phó chủ tịch và các ban chuyên trách: Ban kết nối, Ban tài chính, Ban kiểm tra,  Ban đối ngoại, Văn phòng hội đồng, Quỹ khuyến học khuyến tài, Câu lạc bộ doanh nhân và các Ủy viên thường trực (trong đó có lãnh đạo Ban chấp hành  họ Trương tại các huyện, thành phố, thị xã.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp, thảo luận về việc thành lập Ban vận động để chuẩn bị cho Đại hội họ Trương toàn tỉnh được tiến hành trong thời gian sớm nhất. Vì Thanh Hóa là một tỉnh lớn của Việt Nam có dân số đứng thứ 3 trong cả nước, trong đó có nhiều tộc họ và bà con họ Trương đang sinh sống tại 24 huyện, 1 thành phố và 2 thị xã. Các đại biểu đã thống nhất thành lập Ban vận động gồm các ông bà có tên sau:
1.Ông Trương Thanh Tùng – Trưởng ban vận động;
2. Ông Trương Ngọc Tuấn – Phó ban thường trực, ĐT: 0906.146.468
3. Ông Trương Lâm – Phó ban, ĐT: 0904.875.879
          4. Ông Trương Văn Châu – Phó ban, ĐT: 0913.048.658
5. Ông Trương Văn Luân – Phó ban, ĐT: 0904.730.797
6. Bà Trương Thị Mầu – Phó ban, ĐT: 0912.276.611
7. Ông Trương Vạn Thành – Phó ban, ĐT: 0903.452.212
8.  Ông Trương Quốc Đạt – Ủy viên, ĐT: 0978.310.788
9. Ông Trương Trọng Vỵ - Ủy viên, ĐT: 0936.261.552
10.  Bà Trương Ngọc Anh – Ủy viên, ĐT: 0987.946.528
11. Ông Trương Văn Hợi - Ủy viên, ĐT: 0916.880.207
12. Ông Trương Trung Tuyến - Ủy viên, ĐT: 0904.148.639
13. Ông Trương Sáu - Ủy viên, ĐT: 0987.987.122
14.  Ông Trương Trúc – Ủy viên, ĐT: 0974.484.162
15.  Ông Trương Ngọc Thọ - Ủy viên, ĐT: 0912.200.766
16. Ông Trương Hùng – Ủy viên, ĐT: 0912.162.529
17. Ông Trương Lập – Ủy viên, ĐT: 0989.312.869
18. Ông Trương Bảy - Ủy viên, ĐT: 0989.731.558
19. Ông Trương Kiên Cường - Ủy viên, ĐT: 0936.998.927
20. Ông Trương Quang Khánh - Ủy viên, ĐT: 0913.081.811
21. Ông Trương Công Hùng -Ủy viên, ĐT: 0977.662.845
22. Ông Trương Văn Hạ - Ủy viên, ĐT: 0985.888.588
23. Ông Trương Văn Thành - Ủy viên, ĐT: 0904.146.236
24. Ông Trương Công Thành - Ủy viên, ĐT: 0906.525.684
25. Ông Trương Công Quý - Ủy viên, ĐT: 0973.881.807
26. Ông Trương Tuấn Cảnh - Ủy viên, ĐT: 01693.757.784
27. Bà Trương Trường Giang - Ủy viên, ĐT: 0978.461.151
28. Ông Trương Hữu Thắng - Ủy viên, ĐT: 0913.276.464
29. Ông Trương Đình Nam - Ủy viên, ĐT: 0978.521.562
30. Ông Trương Văn Như - Ủy viên, ĐT: 0164.637.5186
31. Ông Trương Minh Lương - Ủy viên, ĐT: 0913.007.406
32. Ông Trương Thanh Bình - Ủy viên, ĐT: 0912.276.919
33. Ông Trương Ngọc Dũng - Ủy viên, ĐT: 0914.886.696
34. Ông Trương Việt Dũng - Ủy viên, ĐT: 0913.026.488
35. Ông Trương Thìn - Ủy viên, ĐT: 0915.123.020
Các thành viên trong Ban vận động đã thảo luận, lên kế hoạch các công việc cụ thể chuẩn bị cho Đại hội Họ Trương tỉnh Thanh Hóa với một số nội dung cơ bản như sau:
-  Tiến hành tiếp xúc gặp gỡ các doanh nhân họ Trương tỉnh Thanh Hóa (có danh sách đính kèm); tổng hợp tên, địa chỉ, số điện thoại của cán bộ công chức người họ Trương đang công tác tại các cơ quan ban ngành của tỉnh, huyện (trong đó có cả cán bộ công chức đã nghỉ hưu). Vận động xây dựng Quỹ tài chính của dòng họ Trương tỉnh Thanh Hóa.
- Dự thảo Quy chế tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng họ Trương tỉnh Thanh Hóa, thành lập Văn phòng đại diện họ Trương tại thành phố Thanh Hóa.
- Vận động xây dựng Quỹ tài chính (trong đó có quỹ khuyến học khuyến tài), đồng thời dự thảo quy chế quản lý sử dụng quỹ của Hội đồng họ Trương  Thanh Hóa.
- Ban vận động sẽ tổ chức nhiều chuyến đi tìm về cội nguồn (thắp hương tưởng nhớ tri ân công đức tại các nhà thờ họ Trương đồng thời gặp gỡ, giao lưu, động viên bà con trong dòng họ gắn kết và cùng hướng về Đại hội họ Trương toàn tỉnh).
- Tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ đồng tộc, tương trợ, hợp tác cùng nhau xây dựng họ Trương tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển bền vững.
Các đại biểu trong buổi gặp mặt đều nhất trí và nêu cao quyết tâm kết nối  dòng tộc họ Trương trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Đại hội họ Trương tỉnh Thanh Hóa  sẽ có trên 900 đại biểu tham dự đến từ  các tộc họ của 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Kết thúc buổi gặp mặt, các đại biểu đã tổ chức tiệc liên hoan ngay tại nhà hàng Dạ Lan trong không khí vui vẻ và thắm tình dòng tộc.
                           
 Bài: Trương Thị Hạnh  ( Văn phòng Luật sư Trương Nguyễn)
Ảnh: Trương Quốc Chính
COMMENTS
Chức năng này cần phải đăng nhập